VRIJ ZIJN

Gods boodschap in de Bijbel is een bevrijdende boodschap. Daar geloof ik heilig in. Van moeten naar mogen, van verplichting naar leven vanuit een liefdevol hart.

In de bijbel lezen we het verhaal van God en het verhaal van mensen. God die verbinding zoekt met de mensen. God begint met Adam, Abraham en Jacob. Hij maakt keuzen, maar iedereen hoort erbij, Hij wil niet dat er iemand teloor gaat. Dat geldt ook voor Kain, voor Ismael en Esau, voor jou en mij. God wil al vanaf het allereerste begin dat we leven in vrijheid. Dat betekent dat mensen hun eigen keuzen kunnen maken. En ja, dan maken we fouten, kleine en grove fouten, sommigen begaan misdaden, tot vrijheidsberoving, moord en oorlogen aan toe. We zijn bang geworden en zoeken ons (bestaans)recht. We zitten vast. Zijn los van de liefde.

Wanneer God het volk Israël uit Egypte heeft gehaald, geeft Hij aan dat Hij ze heeft bevrijd uit de slavernij. Iemand bevrijden is een enorme daad van liefde. De liefde voor het volk Israël staat symbool voor de liefde van God voor elk mens. Israël krijgt de Tora met de eerste lessen om ook bevrijd te blijven en een goed leven te hebben in liefdevolle onderlinge verbondenheid. At gaat uiteindelijk alleen in de verbondenheid met de Bron van liefde. Maar door het zich verplichten aan de wet is er sprake van goed en fout. En het gaat dan altijd fout. Je wordt slaaf vanwege de wet. Daar moet je uit worden bevrijd.

God is liefde. Zijn pure liefde, die in ons zichtbaar kan worden, beschrijft 1 Korinthe 13: de liefde is geduldig, vriendelijk en niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.

De ultieme bevrijding lonkt in Jesaja 61:1 en 2. Wanneer Jezus voor het eerst in de synagoge spreekt, haalt hij deze woorden aan. “‘De Geest van de Heer is op Mij. Hij heeft Mij met zijn Geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is.’ “ Jezus vervulde de wet.


Jezus gaat het om bevrijding en vrijheid. We zijn of in de macht van de duisternis óf in de macht van het Licht. We waren er blind voor. “God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor (letterlijk staat er bevrijding van) al onze zonden..” (Kolossenzen 1:13,14 HTB).

God heeft de deur open staan. We zijn hartelijk welkom. We zijn bevrijd! We horen erbij, mogen uit vrije keuze leven in verbondenheid met Hem. Dat geeft iets moois: er ontstaat innerlijk liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing.
Zonder Hem ontstaat er vaak iets anders: zoals ontrouw, overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Wie wordt daar nu echt blij van?

Weet dat ook jij geliefd, gewenst en van waarde bent en besef dat je mooie talenten hebt en van betekenis bent voor anderen. Dat ervaren we pas echt in verbondenheid met de ander, en met God, die Liefde is. We kunnen het zelf zichtbaar maken in liefdevolle daden, bijvoorbeeld door een ander van iets te bevrijden. Een bevrijd leven is prachtig, maar je moet het ook blijven. Blijven leven in vrijheid vraagt om dagelijks in verbondenheid met God te zijn. Blijven leven in het licht. Dat is een noodzaak, want Hij is de bron van alle moois. Heb je eenmaal iets heerlijks gegeten, dat heb je behoefte om dan vaker te eten. En soms moet je daar moeite voor doen. Zo vraagt geestelijke vrijheid om je aandacht dagelijks te richten op Jezus en om te vergeten wat achter je ligt.

God als initiatiefnemer krijgt alle eer. Hij is er en geeft ons wat we nodig hebben, ook in de meest netelige situaties. Daar mogen we vanuit gaan. Hij wil dat het liefdevolle groeit. Daarom wil Hij het niet alleen doen, maar samen met ons, zoals een vader een kind het leven leert. Zo mogen we meewerken om Zijn Koninkrijk uit te breiden.

Bevrijd-zijn creëert een goed leven in verbondenheid met jezelf en anderen. En dan besef je het: Je bent van waarde! Je bent een mooi mens en het is fijn dat je er bent.

%d bloggers liken dit: